Cinema

Lawrence to open a Temple for his Mom on Mother’s day -14th May.

உலகில் முதல் முறையாக தாய்க்கு கோயில்….  மே 14 அன்று ராகவா லாரன்ஸ் திறக்கின்றார் தனது தாயார் கண்மணிக்கு லாரன்ஸ் கட்டிக் கொண்டிருக்கும் கோயிலின் இறுதி கட்டப்பணிகள் நடை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது… ஏற்கெனவே ஒரு தேதியை அறிவித்து அந்த தேதியில் கோயிலை திறக்க ஏற்பாடு நடை பெற்றுக் கொண்டிருந்தது.. மே 14 ம் தேதி அன்னையர் தினத்தன்று கோயிலை திறப்பது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நினைத்த  லாரன்ஸ் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்… அன்னையர் தினத்தன்று […]

The post Lawrence to open a Temple for his Mom on Mother’s day -14th May. appeared first on www.mykollywood.com.

About the author

Princess

Add Comment

Click here to post a comment